Zrcalce

ZRCALCE – ppt diaprojekcija

V PowerPoint predstavitvi je pravljico G. Viteza Zrcalce pripravila ga. Marjanca Namestnik, ki jo je potrebovala za delo s svojimi učenci. Je namreč učiteljica v 1. razredu. Predstavitev vsebuje ilustracije Marjana Mančka iz slikanice in besedilo pravljice, vključen pa je tudi zvok, saj ga. Marjanca pravljico bere. Zahvaljujemo se ji, da je pravljico pripravljena deliti tudi z nami!

Dostopnost