Kontakt šole

 
 

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Mariborska cesta 30

2352 Selnica ob Dravi

Tel.: (02) 674 08 30; (051) 349 712

Faks: (02) 674 08 40

Elektronski naslov: os.selnica@guest.arnes.si

URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/

Št. podračuna: 01378-6030678462

Davčna številka: SI21101736

Osnovna šola Selnica ob Dravi – enota VRTEC

Mariborska cesta 28

2352 Selnica ob Dravi

Tel.: (02) 674 08 31

Podružnica Gradišče na Kozjaku

Gradišče na Kozjaku 39

2361 Ožbalt

Tel.: (02) 876 06 17

Elektronski naslov: os.gradisce@guest.arnes.si

Podružnica Sveti Duh na Ostrem Vrhu

Sveti Duh na Ostrem Vrhu 53

2353 Sveti Duh na Ostrem Vrhu

Tel.: (02) 671 00 01

Elektronski naslov: os.duh@guest.arnes.si

 
 
 
 
 
Dostopnost