UNESCO šola

PROJEKT IDENTITETAVABILO

PROJEKT IDENTITETAPRIJAVNICA

PROJEKT IDENTITETAEVALVACIJSKO POROČILO

SVETOVNI DAN FILOZOFIJE – UNESCO DAN

7. UNESCO ASP TEK MLADIH

V mesecu septembru smo s sklepom Evalvacijske komisije za UNESCO ASP mreže šol postali polnopravna članica UNESCO ASP mreže šol. Kot polnopravna članica bomo vse šolsko leto spoštovali in uresničevali pravila UNESCO mreže in v organizacijo, učne ure, projekte in pravila vključili vrednote in cilje UNESCA, ki so zapisani v Ustavi UNESCO in Ustanovni listini Združenih narodov.

Vse šolsko leto bomo poudarjali pomembnost štirih Delorsovih stebrov izobraževanja, ki so zapisani na stenah na šolskem hodniku in se glasijo:

  1. Učiti se, da bi vedeli.
  2. Učiti se delati.
  3. Naučiti se živeti skupaj.
  4. Učiti se biti.

Na ravni Zavoda bomo tudi letos obeležili štiri UNESCO dneve:

  • svetovni dan filozofije (19. 11. 2019),
  • mednarodni dan maternih jezikov (21. 2. 2020),
  • svetovni dan poezije (21. 3. 2020) in
  • svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. 5. 2020).

Sodelovali bomo v vsaj štirih projektih UNESCO ASP mreže šol in nadaljevali s šolskim »pilotskim« UNESCO projektom IdenTItet@, kamor bomo povabili naši mednarodni partnerski šoli in druge UNESCO šole v Sloveniji.