Interesne dejavnosti

Za učence smo pripravili širok izbor različnih interesnih dejavnosti, ki so namenjene tako sprostitvi kot poglabljanju znanja. Naša šola skrbi za kreativnost in aktivnost učencev, zato bodo le-ti v raznolikih interesnih dejavnostih razvijali svoje sposobnosti, interese, spretnosti in pridobivali nove izkušnje. Izvajalci teh dejavnosti bodo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Učenci bodo interesne dejavnosti obiskovali prostovoljno in brezplačno, izbirali pa bodo lahko med naslednjimi:

Šolski čebelnjak Blaž Lovrič 6.–9. po dogovoru
Beremo in pojemo v angleščini Damjana Očko 1.–5. Duh četrtek, 6.45–7.30
Aktivno preživljanje prostega časa Ksenija Tripkovič 7., 8. četrtek, 12.55–13.40
Bistre glave Zlatka Hartman 6.–9. ponedeljek, 7.30–8.15
Logične pošasti Maksimiljana Črešnik 6.–9. četrtek, 7.30–8.15
Miselne zanke Alenka Maljevac 4. torek, 11.45–13.45
Miselne uganke Tjaša Mugerle 5. torek, 11.45–12.35
Gore Slovenije in sveta Emica Škrinjar 6.–9. sreda, 7.30–8.15
Ustvarjalna urica Viktorija Pupaher 1.–5.  Duh torek, 6.45–7.30
Kresnička Mateja Grum 4., 5. po dogovoru
Angleške urice Mateja Grum 1., 2. četrtek, 12.35–13.45
Pravljični vrtiljak Polonca Perkuš 1.–3. četrtek, 12.55–13.40
Ustvarjalne urice Tanja Lašič 1.–3. sreda, 13.00–14.30 (na 14 dni)
Uroš Ozmec Programiranje 4.–9. po dogovoru
Nemške urice Sv. Duh Karmen Baron 3.–5. Sv. Duh po dogovoru na daljavo
Odbojka Jitka Štumper 6.–9. po dogovoru
Folklora Nataša Javornik Gradišče torek, 12.40–13.25
Angleški klub Mojca Auguštin 5.–9. po dogovoru
Vesela šola Urška Verhovčak 4.–9. po dogovoru
Košarka Blaž Lovrič 6.–9. petek, 13.45–14.30
Rimski vsakdan na slovenskih tleh Emica Škrinjar 8.–9. torek, 12.55–13.40
Možgani in učenje Jerneja Lisjak 1.–9. po dogovoru
Miselne uganke Maksimiljana Črešnik 6.–9. torek/četrtek, 12.55–13.40

 

Dostopnost