Zelo lačna gosenica

BESEDILO PRAVLJICE

 

Kaj vse lahko počnemo s slikami?

Otrok razvršča slike in pripoveduje zgodbo, kot si sledi, ali pa jo pripoveduje po svoje (poustvarjanje).

Razvršča slike glede na naraščajoče število sadežev.

Prešteva stvari na sliki in pripne ustrezno število ščipalk.

Razvršča slike dnevov, kot si sledijo, poimenuje dneve in šteje sadje na njih.

Spoznava razvojni krog metulja.

Lahko razširimo tudi na ločevanje, kaj je sadje in kaj zelenjava, kaj je zdravo in kaj ne …

 

POVEZAVE DO DRUGIH IGER IN NALOG V POVEZAVI S PRAVLJICO ZELO LAČNA GOSENICA:

 

Prispevala: Simona Stajan, dipl. vzg. predš. otr.

Uredila: Ladislava Milošević, vzg. predš. otr.

 

Dostopnost