Zdravstveno varstvo – Zdrava šola

Šola v sodelovanju z zdravstveno službo organizira izvedbo programa obveznega preventivnega zdravstvenega varstva vseh učencev. Imenovana zdravnica naše šole je Ksenija Goste, dr. med., specialistka šolske medicine. Vsi pregledi bodo opravljeni v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, v ambulanti za šolske otroke in mladino na Gosposvetski cesti 41 v Mariboru. Namen pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike ter svetovanje šolskim otrokom in mladini. Opravljeni bodo sistematski preventivni pregledi za šolske novince, učence 1., 3., 6. in 8. razreda ter namenski zdravniški pregledi za učence 2., 4., 5., 7. in 9. razreda. O času in izvedbi pregleda bodo učenci obveščeni pravočasno. Učence na pregled spremljajo razrednik/razredničarka, svetovalna delavka ali drugi strokovni delavec šole. Pregled in cepljenje novincev ter učencev 1. in 3. razreda bo v spremstvu staršev oz. skrbnikov. Pregled v 9. razredu je namenjen tudi karierni orientaciji, zato bo opravljen pri vseh učencih, kjer obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica. Učenke 6. razreda bodo s soglasjem staršev cepljene proti raku materničnega vratu. V primeru, da starši katerega od učencev 8. razreda ne dovolijo odvzema krvi, mora učenec s seboj prinesti pisno prepoved staršev oz. skrbnikov. Na preglede učenci s seboj prinesejo kartice zdravstvenega zavarovanja, morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnice, cepilno knjižico, očala. Zaradi trenutnih koranavirus ukrepov bodo učenci 6. in morda tudi 8. razreda vabljeni na sistematski pregled individualno v spremstvu staršev.

Zdravniška opravičila v skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse OŠ v Sloveniji, izda zdravnik. Zdravniško opravičilo, ki traja več kot 5 šolskih (delovnih) dni in dokazuje, da je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali bolnišnično), prinese učenec svojemu razredniku. Opravičilo za pouk športa (tudi za daljša obdobja) napiše otrokov izbrani zdravnik.

V zobni ambulanti dr. Ksenije Grandošek v prostorih ZD Selnica ob Dravi bodo potekali preventivni sistematski pregledi zob za vse učence ob spremstvu strokovnih delavcev šole. Na individualne kurativne preglede bodo naročeni učenci od 1. do 4. razreda odšli s starši, učenci od 5. do 9. razreda pa sami (med poukom na podlagi pisnega soglasja staršev).     

Dostopnost