Zdravje v vrtcu

Program Zdravje v vrtcu poteka v Vrtcu Kobanček že drugo leto. Za projekt se je odločila enota Selnica ob Dravi (otroci 1. in 2. starostnega obdobja).

Znotraj programa bomo izvajali dejavnosti, s katerimi:

– utrjujemo pozitiven odnos do zdravja,

– spodbujamo skrb za zdravje, njegovo ohranitev in skrb za dobro počutje,

– delujemo v smeri preprečevanja nastanka bolezni in poškodb.

Namen programa je oblikovati zdravo in varno obdajajoče  okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje zdravja.

Primerne vsebine in dejavnosti bodo za svojo skupino otrok načrtovali in z njimi izvedli strokovni delavci posameznega oddelka. Ob teh pa bomo na nivoju celotnega centralnega vrtca zajeli že utečene dejavnosti kot so: tradicionalni slovenski zajtrk, simbioza giba, delavnice z dedki in babicami, vsebino znotraj projekta prijateljstvo …

Izvajanje le-teh bo tudi v prihodnje služilo kot spodbuda k ohranjanju zdravja.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ PROJEKTA:

POROČILO PROJEKTA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Dostopnost