Vzgoja za zdravje

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih šolah. Cilj in namen sodelovanja med šolo in zdravstvom v tem projektu je predvsem preventivne narave, kjer se krepi zdrav način življenja in se zmanjšuje škodljivost negativnih vplivov na zdravje šolarjev. Izvajalke vzgoje za zdravje bodo za vsak posamezni oddelek pripravile predavanje z delavnico, ki trajata dve šolski uri. Vsebine bodo izvedene ob dnevih dejavnosti ali med poukom. Vsebine, ki bodo izvedene v okviru dni dejavnosti oz. med poukom, so naslednje: 

  1. razred – Zdrave navade 
  2. razred – Osebna higiena 
  3. razred – Zdrav način življenja 
  4. razred – Preprečevanje poškodb 
  5. razred – Zasvojenost 
  6. razred – Odraščanje  
  7. razred – Pozitivna samopodoba in stres  
  8. razred – Medosebni odnosi     
  9. razred – Vzgoja za zdravo spolnost

 

Z namenom osveščanja učencev o pomenu telesnega in duševnega zdravja bomo zanje organizirali delavnice dr. Mihe Kramlija (psihoterapevt, vodja klinike za zdravljenje kemičnih neodvisnosti ZD Nova Gorica), in sicer 1. februarja 2021. Delavnice z učenci 1. VIO bodo vezane na temo prijateljevanja, z učenci 2. VIO na temo samozavesti in samopodobe, z učenci 3. VIO pa na temo kemične in nekemične zasvojenosti.

Dostopnost