Unesco dan – Naša japka

 

»Naša japka« je nacionalni UNESCO projekt naše šole, ki na poseben način slavi naravno in kulturno lokalno dediščino. Učenci in strokovni delavci bomo vse leto na različne načine raziskovali vpetost jabolka v vsakdanjem okolju, s sodelovanjem z drugimi UNESCO šolami pa smo dobili priložnost, da svoje raziskovanje razširimo in izkušnje podelimo.

25. 9. smo organizirali dan dejavnosti, na katerem so sodelovali tudi učenci drugih šol našega UNESCO ASPnet središča za osrednjo Štajersko. Obiskali so nas učenci in mentorice OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ in vrtca Sveta Trojica, OŠ Lovrenc na Pohorju in dijakinje Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor.

Na uvodni kulturni prireditvi smo na kratko spoznali namen projekta in potek dneva, učenci gledališke skupine so odigrali predstavo Kraljica jabolk, v avli Hrama kulture Arnolda Tovornika smo si ogledali razstavo likovnih in literarnih izdelkov, nastalih na natečaju »Jabolko, oj jabolko rdeče«, nato pa pridobivali nova znanja, spretnosti in veščine v delavnici »jabolko spora« ter v naravoslovni, kulinarični, tehnični, likovni, literarni, raziskovalno-turistični in plesno-gibalni delavnici, ki so jih pripravili naši učitelji.

Raziskovali smo naravno in kulturno dediščino v povezavi z jabolkom, osveščali o trajnostnem in zdravem načinu življenja ter uživali v družbi drug z drugim.

Po skupnem zaključki v šolski telovadnici, kjer smo predstavili svoje delo v delavnicah, pa smo se razšli veseli in zadovoljni z novimi izkušnjami.

      

Dostopnost