Spoznavamo in doživljamo svoja čutila

Otroci v skupini Pedenjpedi (2–3 leta), v prilagojenem obsegu tudi otroci v skupini Smehci (1–2 leti), so spoznavali in doživljali lastna čutila.

Preizkušali so del 2. gradnika in podgradnikov naravoslovne pismenosti, ki imajo za cilj, da otrok prepozna in presoja vsebine iz vsakdanjega življenja oziroma neposrednega okolja, ki jih je možno naravoslovno znanstveno raziskati in opredeli raziskovalni problem, tako da:

  1. opazuje/zaznava, prepoznava … naravoslovne vsebine (teme, problemi, vprašanja, pojavi) iz njegovega vsakdanjega življenja/okolja;
  2. ob primerih/doživetjih predlaga, kaj in kako bi lahko na njemu lasten način raziskoval;
  3. s svojim besediščem postavlja različne trditve o naravoslovnih vsebinah, ki ga zanimajo.

 

Potek dejavnosti je bil naslednji:

  • opazovanje in komentiranje fotografij na temo čutil, predvajanih z računalnikom;
  • konkretno čutno zaznavanje z vsakim čutilom posebej (otrok prisluhne različnim zvokom, povoha različne snovi, opazuje fotografije na računalniku, otipa različne predmete, okuša majhne koščke različnih živil);
  • utrjevanje predstav in pojmov o čutilih s pomočjo računalniške animacije in ob didaktični igri z izdelanimi aplikacijami– prirejanje simbolov za čutila k slikam;
  • podajanje povratne informacije o izvedeni dejavnosti.

Zapisala: Ladislava Milošević

Dostopnost