Skrb za zdravo prehrano

Zavedamo se, da je prehrana otrok v rokah odraslih, zato se jo trudimo po najboljših močeh približati smernicam zdrave prehrane. V prvi vrsti za to v okviru danih možnosti skrbimo v šolski kuhinji pri pripravi dnevnih obrokov, prav tako tudi skozi učne načrte pri posameznih predmetih ter z različnimi drugimi projekti, ki jih izvajamo na šoli skozi šolsko leto.

 1. Sodelovali bomo v evropskem projektu Šolska shema, ki ga financira Evropska skupnost, in izvajali z njim povezane dejavnosti. Do letos smo otrokom s pomočjo šolske sheme enkrat ali dvakrat tedensko nudili dodaten obrok sadja in zelenjave. V šolskem letu 2020-2021 bomo ponudbo razširili in učencem enkrat tedensko ponudili tudi mlečni obrok.
 2. Tretji petek v mesecu novembru (20. 11. 2020) bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk oz. Dan slovenske hrane. Zajtrk v tem dnevu bo sestavljen iz domačih tradicionalnih jedi, kot so črni kruh, mleko, med in jabolko. Vsa živila bodo slovenske pridelave iz najbližje okolice. V letu 2020 bomo na Dan slovenske hrane posebno pozornost namenili prosu, žitu, ki ima v zgodovini slovenske prehrane velik pomen, mlajše generacije pa ga skoraj ne poznajo več.
 3. Vsak tretji petek v mesecu bomo imeli tradicionalen slovenski dan. Za vse obroke dopoldansko ter popoldansko malico ter kosilo bomo učencem ponudili tradicionalne slovenske jedi.
 4. Pri pripravi hrane se bomo trudili slediti smernicam zdrave prehrane, zmanjševali količine sladkorja, soli, sladkih pijač in industrijsko pridelane hrane.
 5. Povečevali bomo količino sadja in predvsem zelenjave pri malicah otrok ter pri kosilu.
 6. Redno in skrbno bomo pripravljali dietne obroke za otroke z zdravstvenimi težavami.
 7. Otroke bomo spodbujali k primernemu uživanju hrane in skušali zmanjšati količino odpadne hrane.
 8. Učenci bodo jedli pri malicah naš, šolski med. Med bomo uporabili pri pripravi raznih sladic, ki jih bomo ob različnih priložnostih ponudili tudi gostom na šoli.
 9. Pri urah gospodinjstva bomo osveščali učence o pomenu petih obrokov na dan, predvsem zajtrka, dopoldanske malice in kosila ter zdrave, domače prehrane in zdravega načina priprave hrane (kuhamo tudi v konvekcijski pečici).
 10. Sodelovali bomo na občinski prireditvi Praznik jabolk, kjer učenci vedno znova spoznavajo pomen reka »Jabolko na dan, odžene zdravnika stran«.
 11. Obiskali bomo bližnje kmetije ter predelovalce in pridelovalce sadja ter zelenjave, prav tako tudi pridelovalce ostalih živil.
 12. Odzvali se bomo na razpise različnih natečajev z vsebino zdrave prehrane in ob ustvarjanju spodbujali otroke k razmišljanju in udejanjanju le-te.
 13. V okviru Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 ter Mednarodnega leta sadja in zelenjave 2021 bomo namenili poudarek na uživanju zadostnih količin sadja ter predvsem zelenjave.
 14. Organizatorka prehrane bo v času razrednih ur ozaveščala o pomenu zdravega načina prehranjevanja ter pomena izbire živil za otrokovo zdravje in učni uspeh..

O zdravi prehrani otrok bomo ozaveščali tudi starše na roditeljskih sestankih, z različnimi zloženkami, preko šolske spletne strani in preko otrok. Ob koncu šolskega leta preko anketnega vprašalnika o šolski prehrani povprašali učence in starš ter predstavili analizo.

Dostopnost