Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju – ogrožene živali

OGROŽENE ŽIVALI

Z učenci sedmega razreda smo se odpravili k reki Dravi, kjer smo raziskovali ponovno prisotnost bobra na našem področju. Za njegovo stalno prisotnost na območju je ključno, da ima vodo in rastlinsko hrano na voljo skozi vso leto. 

Bober je vplivna vrsta vodnih ekosistemov, saj s svojo aktivno prisotnostjo spreminja značaj rek in potokov. Ustvarja in vzdržuje mokrišča, povečuje pestrost habitatov in s tem pozitivno vpliva na številne rastlinske in živalske vrste.

Z gradnjo jezov bober upočasni vodni tok, povzroči razlitje vode in posledično združbo tekočih voda zamenja združba stoječih voda, kar vpliva na vrstno sestavo nevretenčarjev, ptic, dvoživk in rib.

Dostopnost