Obvestilo o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene šolskega kosila bodo od 1. februarja 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto plače v Republiki Sloveniji (1., 2. in 3. dohodkovni razred).

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, šola pridobi iz CEUVIZ (centralna evidence udeležencev) po ustaljenem postopku.

Starši, ki otroka niste prijavili na šolsko kosilo in imate na odločbi o otroškem dodatku neto plačo do 36 % (starši sami to preverite – šola nima vpogleda v odločbo oz. v višino neto vaše povprečne plače), lahko v tajništvu šole prijavite otroka na kosilo (obrazec prijava otroka na šolsko prehrano), saj bo v tem primeru zanj kosilo brezplačno.

Dostopnost