LUTKE

Projekt Lutke je namenjen otrokom 1. starostnega obdobja v enoti Selnica ob Dravi.

Cilji projekta so:

  • Doživljanje, spoznavanje in uživanje v lutkovni in dramski umetnosti,
  • spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,
  • doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o lutkovnih in dramskih predstavah.

Namen projekta je:

  • Uporabiti lutko, da olajša vzpostavljanje komunikacije med odraslim in otrokom – spodbujanje komunikacije (predstave bodo zasnovane interaktivno),
  • lutkovne predstave kot povezovalni dejavnik med skupinami v vrtcu,
  • poglabljanje doživljanja v okviru določenih vsebin, povezanih s posebnimi dnevi in tedni v vrtcu, s prazniki in letnimi časi,
  • krepitev čustvenega in moralnega razvoja otrok preko estetskega doživljanja,
  • spodbujanje smisla za humor – vpliv na dobro telesno in duševno počutje.

   

 

EVALVACIJA PROJEKTA LUTKE V VRTCU v šolskem letu 2020/2021

Dostopnost