Izdelovanje presmec pred cvetno nedeljo

Ob pomoči pevk Pevskega društva Lipa smo pred cvetno nedeljo izdelovali butare ali presmece. Nekaj materiala smo nabrali sami, veliko le-tega pa so prinesle tudi pevke. Vsak učenec si je naredil svojo butaro in jo tudi okrasil. Z izdelki so bili zelo zadovoljni. Naš skupni cilj je ohranjanje ljudskega običaja in prenašanje znanja starejših generacij na mlajše.

Dostopnost