Grafomotorika

Grafomotorika je spretnost, ki je nujna za razvoj pisanja oziroma oblikovanja simbolov. Pri izvajanju grafomotoričnih spretnosti se vzpostavlja tudi pomembna koordinacija med rokami in očmi.

Nekaj grafomotoričnih vaj:

  • risanje črt – ravne, krive, navpične, vodoravne, poševne, cik-cak,
  • risanje likov,
  • polkrog (pokončen in ležeč),
  • vijuga,
  • zgornji in spodnji loki ter zanke,
  • ležeče osmice,
  • lahko otroku napišete zaporedje različnih črt ali likov ( —- III—- ali ///…///… ipd.), otrok pa zaporedje nadaljuje,
  • rezanje s škarjami, lepljenje.

Otrok lahko na začetku črte riše po zraku, s prstom po listu ali po zdrobu in šele kasneje začne s pisalom. Da bo bolj zanimivo, mu lahko ponudimo različne barve in različna pisala, lahko pa tudi različne velikosti papirja.

Nekaj idej za delovne liste, ki jih lahko izdelate tudi sami:

  

 

   

Pripravili: Tjaša Mugerle, univ. dipl. ped., in Ladislava Milošević, vzg. predš. otr.

Dostopnost