Angleščina v gozdu

Naš bližnji gozd nam ponuja odlično učilnico v naravi. Tokrat smo se orientirali v naravi ter utrjevali barve in števila v angleščini.

Medvrstnisko sodelovanje in medsebojna pomoč motivira učence, da poiščejo in nadgradijo svoje znanje, narava pa jim daje neskončne možnosti za raziskovanje in zabavo.

S pomočjo angleških navodil so učenci in učenke iskali naravne materiale in jih razvrščali glede na barvo; se orientirali glede na strani neba v gozdu, na sliki, prepoznavali znake levo in desno ter  s pomočjo piktogramov opredeljevali položaje predmetov glede na sebe oz. glede na druge predmete in se pri opisu položajev pravilno izražali. Prav tako so ponovili števila do 20 oziroma do 100 tako, da so le ta prikazovali s pomočjo kamenčkov, listja in paličic. In vse to v angleškem jeziku!

V dejavnost so bile umeščene tako družboslovne kot naravoslovne vsebine. Dotaknili smo se orientacije v naravi in v prostoru; združili smo matematična znanja s tujim jezikom angleščine in vse skupaj povezali v celoto. Hkrati pa so se učenci gibali v naravi in urili spretnosti koordinacije celotnega telesa.

Učenci so ponovno dokazali, da učenje v gozdu predstavlja edinstveno izkušnjo, ki je noben zaprt prostor ne more nadomestiti.

Učenci z učiteljico Natašo Javornik s podružnice Gradišče na Kozjaku

 

Dostopnost