Seznam učnih gradiv za šol. leto 2024/25

 
Objavljamo sezname učnih pripomočkov in delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto, ki jih je potrdil Svet staršev OŠ Selnica ob Dravi. 
 
V primeru vprašanj v zvezi s tem se lahko obrnete na skrbnico učbeniškega sklada – knjižničarko Urško Breznik: urska.breznik@os-selnica.si.
 
 
Učenci 1.-3. razreda bodo delovne zvezke prevzeli v šolski knjižnici v prvem tednu novega šolskega leta,
saj gradivo zanje financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
 
 
 
 
 
PONUDBE ZALOŽB
 

MLADINSKA KNJIGA – CENTRALNA ŠOLA: Mladinska knjiga

MLADINSKA KNJIGA – PODRUŽNICA SV. DUH: Mladinska knjiga

 

DZS: https://www.dzs.si/solska-sezona/seznam?school-season-schools=5085136&school-season-class=O94&school-season-parallel-class=null&school-season-motiv=M 

 
 
Dostopnost