Zemeljska umetnost – land art

Pri angleščini se v prvi triadi v tem času učimo o živalih.
To smo odlično povezali z zemeljsko umetnostjo (land art) pri likovni umetnosti.
Otroci so za ustvarjanje uporabili materiale iz narave. Likovni izdelki so nastali in ostali v naravi.
V osnovnem izhodišču zemeljska umetnost ne pomeni spreminjanja narave, ampak spodbuja zavest o skrbi za okolje.
Učenci gozdne šole Sv. Duh na Ostrem vrhu z učiteljicama Viktorijo in Damjano
Dostopnost