Šolski okoliš

Naš šolski okoliš vključuje učence iz naslednjih naselij: Črešnjevec ob Dravi, Gradišče na Kozjaku, Fala, Janževa Gora, Zgornji Boč, Veliki Boč, Spodnji Boč, Zgornji Slemen – del, Spodnji Slemen, Spodnja Selnica, Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem Vrhu in Vurmat – del.

Učno-vzgojne dejavnosti izvajamo v matičnih učilnicah za I. in II. VIO, specializiranih učilnicah za III. VIO, računalniški in multimedijski učilnici, knjižnici, v posameznih kabinetih strokovnih delavcev, v veliki in mali telovadnici, učilnicah na prostem, šolskem parku in na igrišču. Strokovni delavci šole prevzemamo na teh območjih odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih aktivnosti, določenih s pričujočim Letnim delovnim načrtom, učenci pa morajo na omenjenih območjih upoštevati pravila šolskega in hišnega reda.

Dostopnost