Tekmovanja 2019/20

Tekmovanja so nadgradnja dela pri rednem pouku in so namenjena učencem, ki želijo pridobiti poglobljeno znanje z različnih področij. S tekmovanji pripomoremo k razvoju otrokovega »močnega« področja ter ga vzgajamo za ustvarjalno življenje. Vsako leto lahko učenci 1.–9.  razreda izkažejo dodatne sposobnosti na približno 30. različnih tekmovanjih (šolskih, medobčinskih, regijskih ali državnih). Pod vodstvom mentorjev osvojijo veliko bronastih, srebrnih in zlatih priznanj.

Nadarjene učence in učence, ki bodo izkazovali interes in sposobnosti na določenem področju, bomo spodbujali k udeležbi na različnih tekmovanjih, prikazanih v spodnji tabeli.


Tekmovanje
Za učence (razred) Vodja

Datum

Š = šolsko, R = regijsko

D = državno

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 6.–9. Zlatka Hartman 2. 12. 2020 (Š); 30. 1. 2021 (D)
Evropski matematični kenguru

1.–9.

Gradišče

Sveti Duh

razredničarke

Zlatka Hartman

Nataša Javornik

Viktorija Pupaher

Damjana Očko

18. 3. 2021 (Š)
Tekmovanje za Vegovo priznanje (matematika) 5.–9. Zlatka Hartman 17. 4. 2021 (D)
Logična pošast

1.–3.

4.–5.

6.–9.

Sv. Duh

Gradišče

Ksenja Jovič

Mateja Grum

Zlatka Hartman

Katja Lep

Nataša Javornik

7. 5. 2021  (Š)

21. 5. 2021 (D)

Tekmovanje iz znanja logike

2.–5.

6.–9.

Sv. Duh

Urška Breznik

Zlatka Hartman

Katja Lep

24. 9. 2020 (Š)

17. 10. 2020 (D)

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (slovenščina)

1.

2.–3.

2.–3. Sv. Duh

Alenka Maljevac

Maja Kosmačin

Damjana Očko

8. 4. 2021 (Š)
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (slovenščina)

4.–5.

4.–5. Sv. Duh

4.–5. Gradišče

6.–7.

8.–9.

razredničarke

Viktorija Pupaher

Nataša Javornik

Božena Kreuh

Barbara Volmajer

17. 11. 2020 (Š)

14. 1. 2021 (R)

13. 3. 2021 (D)

Otroška varnostna olimpijada 4. Tija Tinauer, Zdenka Gradišnik znano naknadno
Športna tekmovanja: atletika, košarka, odbojka, nogomet … 6.–9. Andrej Viher, Jitka Štumper vse šolsko leto
Čisti in zdravi zobje ob zdravi prehrani 2.–5. Hermina Ladinek vse šolsko leto
Raziskovalci znanja 5. Urška Verhovčak znano naknadno
Vesela šola 4.–9. Urška Verhovčak

10. 3. 2021 (Š)

14. 4. 2021 (D)

Cici vesela šola

1.–4.

1.–5. Sv. Duh

1.–5.

Eva Hriberšek

Katja Lep

Nataša Javornik

znano naknadno
Tekmovanje mladih čebelarjev 5.–9. Blaž Lovrič 8. 5. 2021 (D)
Kaj veš o prometu? 6.–9. Suzana Plošnik znano naknadno
Pišek – računalniško tekmovanje

Pišek – računalniško tekmovanje

7.–9.

4.–6.

Franc Jakoš

Uroš Ozmec

1.–12. 2. 2021 (Š)
Kviza v Muzeju NO v Mariboru 6.–9. Emica Škrinjar znano naknadno
IATEFL tekmovanje iz znanja angleščine 8. Mojca Auguštin

19. 10. 2020 (Š)

23. 11. 2020 (D)

Tekmovanje iz znanja angleščine 9. Ksenija Tripkovič

12. 11. 2020 (Š)

20. 1. 2021 (R)

16. 3. 2021 (D)

Tekmovanje iz znanja zgodovine 8.–9. Emica Škrinjar

8. 12. 2020 (Š)

2. 2. 2021 (R)

20. 3. 2021 (D)

Tekmovanje za Proteusovo priznanje (biologija) 8.–9. Blaž Lovrič

21. 10. 2020 (Š)

4. 11. 2020 (D)

Tekmovanje za Preglovo priznanje (kemija) 8.–9. Blaž Lovrič

18. 1. 2021 (Š)

27. 3. 2021 (D)

Tekmovanje za Stefanovo priznanje (fizika) 8.–9. Suzana Plošnik

3. 2. 2021 (Š)

26. 3. 2021 (R)

8. 5. 2021 (D)

Tekmovanje Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 6.–9. Anja Gošnak 31. 1. 2021
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 8.–9. Anja Gošnak

16. 10. 2020 (Š)

21. 11. 2020 (D)

Tekmovanje iz znanja prve pomoči 8.–9. Anja Gošnak

marec 2021 (Š)

april 2021 (R)

maj 2021 (D)

Tekmovanje iz znanja nemščine 9. Karmen Baron

26. 11. 2020 (Š)

23. 3. 2021 (D)

Šahovska tekmovanja 1.–9. Uroš Ozmec med šolskim letom
Tekmovanje iz znanja geografije 6.–9. Emica Škrinjar

24. 11. 2020 (Š)

26. 1. 2021 (R)

16. 4. 2021 (D)

Prvaki znanja 6.–9. Emica Škrinjar znano naknadno
Kresnička (naravoslovje) 4.–5. Mateja Grum 3. 2. 2021 (Š)
Mladi raziskovalci 9. Maja Vačun

19. 3. 2021 (R)

17. 5. 2021 (D)

Prežihova bralna značka 1.–9. razredničarke, Urška Breznik, Maja Vačun, Damjana Oko, Viktorija Pupaher (Sv. Duh), Nataša Javornik (Gradišče) vse šolsko leto
EKO bralna značka 1.–5.

Eva Hriberšek,

Katja Lep (Sv. Duh)

oktober–april
Literarni in likovni natečaj ob slovenskem kulturnem prazniku 1.–9. Božena Kreuh, mag. Oto Vogrin januar–februar
Športni program Krpan 6. Jitka Štumper, Andrej Viher vse šolsko leto
Športni program Krpan 4.–5., Sv. Duh, Gradišče razredničarke med šolskim letom
Športni program Zlati sonček 1.–3., Sv. Duh, Gradišče razredničarke med šolskim letom

Dostopnost