Športni znački Sonček in Krpan

 

Zlati sonček je športni program, v katerega so vključeni učenci 1. VIO, program KRPAN opravljajo pa učenci 2. VIO.

Gre za dopolnilno dejavnost k športu, kjer z dodatnimi športnimi nalogami obogatimo pouk, motiviramo otroke za dodatno gibalno aktivnost tudi doma ter razvijamo zavest, željo, navado in potrebo po gibanju v vseh starostnih obdobjih.

Pri tem programu gre bolj za igro kot za tekmo. Otrok tekmuje predvsem s samim seboj, na pa z drugimi. Pomembnejša je udeležba od storilnosti. Program je zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Poglavitni namen norm pa je spodbujanje k pogostejši dejavnosti.

Dostopnost