ŠOLSKI VRT

Visoke grede smo z učenci pobarvali z naravno barvo za les. Hišniki so jih postavili v ograjen prostor na južni strani šole.
Najprej je bilo potrebno namesti mrežo proti voluharjem. Sledila je plast lesa. Učenci so v grede položili nekaj večjih kosov lesa in debelejše veje, sledile so tanjše veje. Te smo pohodili, da bi preprečili kasnejše usedanje. Nadaljevali smo s plastjo kartona, slamo s senom.
Iz bližnje okolice so pripeljali prst. To je bilo potrebno prekopati, zrahljati, odstraniti kamenje in korenine. Pridni učenci-starejši in mlajši so grede s prstjo napolnili. Na vrh smo nasuli še humusno mineralno prst, malo premešali in začeli s sajenjem.
Posadili smo zelenjavo, zelišča, začimbe …
Pridno zalivamo in upamo na dober pridelek.

Zavedamo se, da je šolsko vrtnarjenje izjemno orodje za spoznavanje in uporabo načel trajnostnega razvoja. Učence spodbuja k uporabi vseh čutil, razvijanju socialnih veščin in jim omogoča celovito izkušnjo ter daje priložnosti za nove izobraževalne metode in vsebine na prostem.

Dostopnost