Poligon zdravja

Poligon zdravja v okviru programa Zdravje v vrtcu

Vseh 10 skupin centralnega Vrtca Kobanček je letos vključenih v program Zdravje v vrtcu. Tekom šolskega leta so znotraj skupin potekale dejavnosti, ki so vsebinsko otroke nagovarjale k ravnanju, s katerim bodo svoje zdravje varovali, krepili ter ga ohranjali.

Ob skorajšnjem zaključku šolskega leta smo se vzgojitelji dogovorili, da izpeljemo dogodek imenovan Poligon zdravja, s katerim bi utrdili oziroma dopolnili že pridobljeno znanje. V skladu s trenutnimi epidemiološkimi razmerami smo iskali rešitve, kako izpeljati dogodek, v katerega bomo lahko vključili vse otroke a bomo ob enem ohranili razdaljo ter ravnali v skladu s trenutnimi smernicami NIJZ-ja.  Dogodek v imenovanju nosi ime poligon, kar pomeni, da smo po tandemih načrtovali manjše enote le-tega in nastalo je skupno 10 postaj.

V torek, 11. 5. 2021 nam je bilo vreme izredno naklonjeno, da smo načrtovan dogodek lahko izpeljali. 5 postaj poligona je bilo razporejenih v šolskem parku, vsebine pa so bile namenjene  otrokom od 3. leta pa do vstopa v šolo.  Mlajše otroke je  prav tako 5 postaj pričakalo na igrišču stavbe vrtca, vsebine pa smo skušali prilagoditi otrokom do 3. leta starosti. Postavitev postaj je bila zasnovana krožno, dogovorili pa smo se tudi, da se na eni postaji poligona naenkrat nahaja le ena skupina otrok z vzgojiteljema.

Pa si poglejmo, kaj so otroci počeli ob različnih terminih tega torkovega dopoldneva.

Na poligon so se med prvimi podali člani naših najmlajših vrtčevskih skupin, nekateri peš, drugi pa so se postaj udeležili kar iz vozička. Vsebine namenjene mlajšim otrokom, so poudarjale pomen dobrega počutja, kar se je otrokom lahko prebralo z obrazov ob glasbi ”Ko si srečen”, katero so spremljali s plesom.  Naslednja izmed postaj je opomnila na pomen gibanja za ohranjanje zdravja, vsako izmed navodil nas je spodbudilo k drugačni obliki gibanja. Ob izvedbi bibarije smo otroke opomnili na več ključnih vsakodnevnih navad, ki kot celota skrbijo, da naše telo in um ostajata zdrava. Postaja, ki je bila namenjena osveščanju o zdravi prehrani, nas je v večji meri nagovarjala k prepoznavanju in uživanju sadja in zelenjave, ob tem pa smo dobili še dodatno potrditev, kako pomembno je ne le uživanje zdrave hrane temveč tudi pitje zadostne količine vode ter gibanje, h kateremu nas je spodbudila tudi ta postaja. Na zadnji izmed 5 postaj smo utrjevali svoje znanje varnega ravnanja v prometu – počakali smo zeleno luč na semaforju, uspešno in predvsem varno prečkali improviziran prehod za pešce, za konec pa smo imenovali, šteli, prepoznavali barve na fotografijah vozil, ki jih najpogosteje srečujemo v okolici.

Starejši otroci so se pošteno razgibali že ob samem prihodu v park, poskoki po ristancu so jih namreč pripeljali do slikovnih ugank – na njih so bili otroci, ki so z gibanjem predstavljali posamezne živali. Naloga otrok je bila ugotoviti katere živali otroci na fotografijah predstavljajo, nato so gibanja izvedli še sami. Na postaji z vsebino zdrava prehrana, so otroci pobrskali po svojem spominu in ločeno našteli zdrava in nezdrava živila, nato so le ta razvrstili še po skupinah živil, razmišljali so o tem, zakaj vseh živil ne smemo jesti v enaki meri ter prisluhnili ugankam o živilih. Starejši otroci tudi že marsikaj vedo o varnem ravnanju v prometu, najprej so ob pomoči vzgojiteljev prebrali dopolnjevanko ”V mestu” in komentirali ravnanje nastopajočega volka. Tudi na tej postaji so jih pričakale uganke, le da so njihove rešitve bile vezane na promet. Da poznajo potek pravilnega prečkanja prehoda za pešce, so dokazali na improviziranem prehodu za pešce v parku. Zadnji dve postaji sta opomnili na pomen zadostne osebne higiene. Najprej so otroci z vzgojitelji prisluhnili pesmi ”Zajček Repko” ter  z vijuganjem okoli vseh improviziranih zob ponazorili čiščenje ploskev zob. Ob ogledu videoposnetka ”Umivaj si roke” pa so otroci utrjevali tehniko pravilnega umivanja rok ter se spomnili, da je tudi to pomemben dejavnik pri skrbi za zdravje.

Zapisala: vzgojiteljica Katja Perkovič

Galerija fotografij

 

Dostopnost