Karierna orientacija

Karierna orientacija zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka, svetovalna služba pa se s karierno orientacijo aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. Karierna orientacija poteka preko igre, pogovora, obiska računalniške učilnice, kariernega dne … V 8. razredu učenci rešujejo test poklicnih interesov Kam in kako – KIK in elektronsko obliko testa sposobnosti (eMFBT), ki nam je v pomoč pri kariernem svetovanju. Učenci se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Opravljeni so individualni svetovalni razgovori z učenci in starši. Za starše učencev 8. (mesec marec) in 9. (mesec oktober in februar) razreda pa je organizirano tudi predavanje.
V okviru karierne orientacije z učenci obiščemo srednje šole in podjetja, v sodelovanju z OŠ Ruše organiziramo poklicni sejem. V primeru šolanja na daljavo in v skladu z ukrepi in priporočili zdravstvene stroke predstavitve šol potekajo na daljavo, karierni dnevi 7.-9. razreda pa se prav tako izvedejo na daljavo.
Dostopnost