MALI POHODNIKI

Obogatitvena dejavnost Mali pohodniki bo potekala skozi vso šolsko leto 2021/2022.

Izvedli bomo 3 organizirane pohode in 6 pohodov po lastni izbiri (vsak otrok prejme knjižico Mali pohodnik).

 

UTRINKI IZ POHODOV

 

Cilji obogatitvene dejavnosti so:

– Navdušiti starše za načrtovano aktivno preživljanje prostega časa družine, v skupnem gibanju (raznovrstne oblike gibanja) z zanimivimi in zabavnimi igrami oz. dejavnostmi.

– Pridobiti osnove bontona, vedenja v naravi (pozdravljanje, skrb za odnašanje smeti, odnos do narave).

– Zaznati in odkriti lepote in skrivnosti narave.

Namen obogatitvene dejavnosti je:

Gibanje in narava sta zelo povezana. Predšolski otroci radi preživljajo čas v naravi, čudijo se stvarem, ki jih v naravi opazijo ter se ob vsem tem se tudi gibalno udejstvujejo. Otrokom lahko na zanimiv in igriv način predstavimo in približamo veliko informacij s vseh področij življenja. V vrtcih skrbimo za zdrav način življenja otrok in zaposlenih. Pomembno je, da v zdrav način življenja vključimo tudi starše.

Poseben izziv predstavljajo gozdne površine, ki nudijo raznovrstne  možnosti za gibalne in druge aktivnosti ter skupno preživljanje prostega časa otrok in staršev v spodbudnem učnem okolju. Želimo si, da bi gozd nudil vsem (otrokom, staršem in drugim obiskovalcem) možnosti za doživljanje in odkrivanje narave ter za sprostitev in krepitev zdravja.

Potek dejavnosti:

Gozd je okolje, ki pozitivno vpliva na otroke in celotno družino. Že samo s sprehodom skozi gozd,  premagovanjem ovir ob poti, čudenju ter opazovanju narave … naredimo veliko za svoje zdravje in dobro počutje. Prav tako nam gozd nudi ogromno možnosti, če le vključimo nekoliko domišljije in idej. Pri izvedbi bomo upoštevali Covid ukrepe ter se prilagajali situaciji.

Izvedli bomo 3 organizirane pohode (jabolčna pot, turistična pot, vinski vrh). 6 pohodov bo po lastni izbiri. Otroci prejmejo knjižico Mali pohodnik, ki jo izpolnjujejo na posameznih pohodih.

Pri organizaciji nam pomaga občina Selnica ob Dravi ter Gorska reševalna služba Maribor.

             

Dostopnost