Lačne kače – prvi glas

Otroci lahko sodelujejo že pri samem nastajanju igre. Iz reklam izrežejo različne sličice. Na velik format papirja narišemo kače. K vsaki kači zapišemo eno (lahko tudi več črk). Posamezni otrok izžreba sličico in poimenuje, kaj vidi na njej. Ponovi besedo in ob tem poskuša uganiti prvi glas. Če mu ne gre, mu pomagamo – besedo (po potrebi večkrat) izgovorimo tako, da poudarimo prvi glas. Nato sličico razvrsti na ustrezno kačo. Postopek ponavljamo, dokler niso razvrščene vse sličice.

Cilji igre:

  • otrok vadi rezanje s škarjami,
  • prepoznava in poimenuje stvari s slike,
  • prepoznava prvi glas,
  • na igriv način spoznava črke,
  • pravilno razvršča sličice.

      

Prispevala: Bernarda Majster, dipl. vzg. predš. otr., uredila: Ladislava Milošević, vzg. predš. otr.

Dostopnost