Interesne dejavnosti

Za učence smo pripravili širok izbor različnih interesnih dejavnosti, ki so namenjene tako sprostitvi kot poglabljanju znanja. Naša šola skrbi za kreativnost in aktivnost učencev, zato bodo le-ti v raznolikih interesnih dejavnostih razvijali svoje sposobnosti, interese, spretnosti in pridobivali nove izkušnje. Izvajalci teh dejavnosti bodo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Učenci bodo interesne dejavnosti obiskovali prostovoljno in brezplačno, izbirali pa bodo lahko med naslednjimi:

Dejavnosti Izvajalec Razred Čas Št. ur
 Beremo pravljice v angleščini Damjana Očko

 1.–5.

Duh

 četrtek, 6.45–7.30 35
Pravljični vrtiljak  Polonca Perkuš 2. ponedeljek, 7.30–8.15 30
Dramski krožek   Polonca Perkuš  6., 7. po dogovoru 30

Tovarna igrač

(tehnični krožek)

Barbara Bedjanič 2., 3. četrtek, 12.55–13.40 30
Ustvarjalnost brez meja Viktorija Pupaher

 1.–5.

Duh

torek, 6.45–7.30 35
Lutkovni krožek  Mojca Strašek  3., 6. četrtek, 12.55–13.40 30
Miselne zanke   Alenka Maljevac 1., 2. torek, 7.30–8.15 30
Čarobno zgibanje papirja    Katja Lep 5. petek, 12.55–13.40 30
Ročnodelski krožek Tanja Lašič 2.–4.

sreda, 12.55–14.30

(na 14 dni)

30

Naravoslovni krožek

(Tekmovanje Kresnička)

  Mateja Grum 4., 5.

po dogovoru

december–februar

15
Šolski čebelnjak Blaž Lovrič 6.–9. petek, 13.45–14.30 50
Hortikultura   Zdenka Gradišnik 4., 5. ponedeljek, 13.45–14.30 30
Prehrana z geografske perspektive Emica Škrinjar 6.–9. torek, 7.30–8.15    30
Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla

Emica Škrinjar

 

8., 9. sreda, 7.30–8.15    30
Igre z žogo, odbojka  Jitka Štumper 2. četrtek, 7.30–8.15 30
Košarka Blaž Lovrič 7.–9. petek, 14.30–16.00 50 (2 uri)
Prehrana Urška Breznik 6.–9.

petek, 13.00–14.30

(na 14 dni)

30
Ples Maja Kosmačin 1. torek, 11.50–12.35 30
Raziskovalna naloga Maja Vačun 9. torek, 13.45–14.30 20
Možgani in digitalizacija Jerneja Lisjak 1.–9. po dogovoru ali pri RU 20
Tekmovanje angleščina Mojca Auguštin 8. petek, 12.55–13.40 20
Ples Maja Kosmačin 7.–9. četrtek, 12.55–13.40 20

 

Dostopnost