GOZDNI VRTEC

V projekt Gozdni vrtec sta vključeni dve enoti Vrtca Kobanček in sicer:

  • enota Selnica ob Dravi in
  • enota Sv. Duh na Ostrem vrhu..

Tekom projekta se povezujejo z Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki je nastala in se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko in vseh ostalih, ki zaupajo v njihovo delo.

Projekt deluje na treh področjih, ki se medsebojno dopolnjujejo in sicer:

– razvija naravoslovne metode dela s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja z željo približati naravoslovje in znanstveno raziskovalne dejavnosti otrokom in mladini,

– gozd kot učilnica in vir idej za vse predmete oziroma področja kurikula, pri tem razmišljajo o različnih didaktičnih pristopih, kjer težijo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih  metod v naravi in z naravo,

– tretje področje, ki je prav tako pomembno pa je, kakšen je vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot.

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, ves oddelek se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

V Mreži gozdnih vrtec spodbujajo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika, naj postane in ostane del življenja naših otrok in tudi nas samih.

Predstavitev Mreže gozdnih vrtcev v Vrtcu Kobanček

 

 

Dostopnost