DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI

DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Svetovanje in pomoč v zvezi z učnim uspehom, vedenjskimi in razvojnimi odstopanji, postopki v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, postopki v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami,  izvajanje dodatne strokovne pomoči.  

 

Za izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem skrbijo: 

Katja Repolusk, psihologinja 

Jerneja Lisjak, inkluzivna pedagoginja 

Tjaša Mugerle, pedagoginja 

in 

mobilne pedagoginje:  

Mateja Loparnik, logopedinja (mateja.loparnik@csgmb.si) 

Nataša Babič, specialna pedagoginja (natasa.babic@guest.arnes.si) 

Anja Kramberger, inkluzivna pedagoginja (kramberger.anja@gmail.com) 

Tina Ftičar, tiflopedagoginja (tina.fticar@center-iris.si) 

 

Dostopnost