DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA NA-MA POTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Spoznavamo čebele

Zaradi epidemije je bila izvedba dejavnosti z otroki okrnjena. Kljub temu smo uspeli preizkusiti nekatere izmed gradnikov in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti, ki jih doslej še nismo preizkusili. Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti nas je zanimala tudi povezava med 1. in 2. gradnikom/podgradniki ter med naravoslovno in matematično pismenostjo.

V mesecu maju smo v skupini Bibe, v kateri se nam je pridružilo precej novinčkov, izvedli dejavnost na temo Spoznavamo čebele, pri kateri smo povezali naravoslovje in matematiko.

Tokrat smo interes in motivacijo otrok za dejavnost, ki je od njih zahtevala dolgotrajnejšo pozornost, spodbudili s pomočjo lutke Cicibana, ki so ga otroci že dobro poznali. Vzgojiteljica sem ga vključevala skozi celoten potek dejavnosti. Že v uvodu je s seboj prinesel platneno vrečo, v kateri so bili didaktični pripomočki (slike na temo čebel, škatla s sličicami čebelic). Pri pogovoru ob slikah na temo čebel so starejši otroci prepoznali čebelo in so zlahka priklicali, kar so čebelah že vedeli (da letajo s cveta na cvet in na cvetovih nabirajo medičino …), saj smo se o travniških živalih že precej pogovarjali. Novi pa so jim bili čebelnjak, čebelar, kozarec medu in medeni zajtrk. Nato smo skupaj ugotovili, da so v Cicibanovi škatli sličice čebelic, vzgojiteljica pa sem prinesla v igralnico čebelnjak. Pri poimenovanju barv čebelic na sličicah se je potrdilo, da so starejši otroci v skupini že dodobra usvojili 4 osnovne barve (rdeča, rumena, modra, zelena), ki smo jih sistematično spoznavali že dlje časa. Sledila je dejavnost prirejanja sličic čebelic k panjem na modelu čebelnjaka, pri čemer starejši otroci prav tako niso imeli težav. Za konec smo pokušali med in ob pomoči vzgojiteljic tudi opisali lastnosti medu.

Zapisala: vzgojiteljica Ladislava Milošević

Dostopnost