DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA NA-MA POTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Spoznavamo lastnosti snega

Zaradi epidemije je bila izvedba dejavnosti z otroki okrnjena. Kljub temu smo uspeli preizkusiti nekatere izmed gradnikov in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti, ki jih doslej še nismo preizkusili. Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti nas je zanimala tudi povezava med 1. in 2. gradnikom/podgradniki ter med naravoslovno in matematično pismenostjo.

Ob ponovnem odprtju vrtca smo v zimskem času v skupini Bibe (1–2 leti) izvedli naravoslovno dejavnost na temo Spoznavamo lastnosti snega.

Ker je čez vikend zapadlo obilo snega, je bila tema otrokom blizu, zato so po svojih zmožnostih sodelovali v pogovoru o lastnih doživetjih na snegu. Zelo jih je pritegnilo, ko sem sneg prinesla v igralnico. Sprva so le opazovali prikaz lastnosti snega, kmalu pa so se ga začeli tudi dotikati. Navdušeni so bili, ko sem iz snega oblikovala kepe, ki so jih prijeli v roke, in ugotovili so, da je sneg mrzel. Razveselili so se majhnega sneženega moža, ki je nastal vpričo njih, pri čemer so sodelovali tako, da so ugotavljali, kaj sneženi mož potrebuje. Igrali so se s snegom in posodicami, tako da so sneg presipavali, ter ob tem presenečeno ugotovili, da na mizi nastaja voda. Kasneje smo skupaj ugotovili, da se je tudi ves preostali sneg v posodi spremenil v vodo. Tako so otroci spoznali, da se sneg na toplem stali.

Ko smo se ta dan odpravili na sprehod, so se otroci zelo razveselili dveh sneženih mož pred eno izmed hiš. Prav tako so bili navdušeni nad kepami, ki sva jih oblikovali vzgojiteljici, in so jih prijemali z rokavicami ter jih metali na tla.

Čez dva dni pa so na sprehodu ugotovili, da snega ni več. Ko smo se ustavili pred hišo, kjer smo zadnjič opazovali snežena moža, so ugotovili, da tudi njiju ni več. Ugotovili smo, da se je zaradi toplega vremena sneg stalil. Ker smo imeli srečo, da smo v bližini videli prve zvončke, smo lahko spremembe, ki smo jih opazili, povezali s skorajšnjim prihodom pomladi.

Zapisala: vzgojiteljica Ladislava Milošević

 

Dostopnost