Medpredmetni pouk v gozdu

Kako v gozdu medpredmetno povežemo slovenščino, likovno umetnost in šport brez šolskih potrebščin?

 

Učenci izdelajo slike iz naravnih materialov (land art). Nato ob njej pripovedujejo zgodbo in se urijo v postavljanju vprašanj. Sledi izdelava gozdnega poligona.

Otroci ga naredijo iz predmetov, ki jih najdejo v gozdu.

  1. Pretekanje hloda.
  2. Sonožni skoki čez palice.
  3. Met storža v drevo.
  4. Skok čez oviro.
  5. Plezanje pod palico…

V pouk vključimo tudi socialne in tekalne igre.

 

Medved brez brloga

Učenci so razdeljeni v pare. Prvi stoji razkoračno in je brlog, drugi je medved, ki v opori klečno miruje v svojem brlogu. Med njimi je medved, ki nima svojega brloga. Na klic: “Zamenjaj brlog!” si vsak medved brž poišče drug brlog. Medved, ki ostane brez brloga izpade. Vlogi menjamo.

 

Tek iz različnih štartnih položajev

Razred razdelimo na več dvojic.

Vsaka dvojica se postavi k svojemu drevesu v primerni razdalji . Na znak vsi hkrati stečejo do drevesa, kjer stoji sosednji par in se vrnejo nazaj k svojemu drevesu. Štartajo iz različnih položajev – kleče, leže, sede … Vsako varianto teka ponovimo vsaj 4-krat. Možne variante teka predlagajo učenci.

 

Pazi, lovec!

Učenci se spremenijo v gozdne živali in se gibljejo po gozdu tako, da oponašajo izbrano žival. Na klic: »Pazi, lovec!« splezajo na drevo. Žival, ki zadnja spleza na drevo izpade.

 

Učenci gozdne šole Sv. Duh z učiteljicama Damjano in Viktorijo

Dostopnost