Vloge v odnosu vrtec -starši

Dobro sodelovanje med vrtcem in starši je še kako pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki veliko prispeva k ustreznemu medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Prizadevamo si, da bi naše sodelovanje temeljilo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju, zato je pomembno, da se zavedamo, kako naj bodo naše odgovornosti in pristojnosti porazdeljene v dobro otrok.
V ta namen smo oblikovali tudi zloženko, v kateri smo opredelili vloge v odnosu med vrtcem in starši, ki si jo lahko ogledate tukaj.