Zaščitništvo

Projekt Zaščitništvo je namenjen druženju naših najmlajših in najstarejših učencev – mezinčkov in zaščitnikov. Že na prvi šolski dan dobi mezinček svojega zaščitnika, ki ga skozi šolsko leto spremlja in vodi, mu pomaga premagovati začetniške stiske, se z njim druži po pouku, mu pomaga pri nalogah, poskrbi za njegovo varnost …

Tudi v tem šolskem letu se bomo posvetili Zaščitništvu. Poudarki letošnjega leta bodo:

  • razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in pozitivnih zgledov,
  • skrb za varnost in dobro počutje prvošolcev na šoli,
  • razvijanje socialnih iger v skupini,
  • navajanje prvošolcev na kulturno prehranjevanje,
  • razvijanje odgovornosti pri učencih in čuta sprejetosti,
  • aktivno preživljanje prostega časa z različnimi oblikami gibanja.

zascitnik

Dostopnost