Ustvarjamo in se gibamo

Čeprav smo na naši podružnici samo trije korenjaki, zelo radi ustvarjamo in se gibamo v naravi. V
gozdu smo najprej načrtovali gradnjo zavetja za živali in ga nato tudi ustvarili. Ustvarjalnost smo
povezali s prostorskim oblikovanjem pri likovni umetnosti. Pri ustvarjanju smo bogatili svojo
domišljijo, razvijali spretnost oblikovanja z različnimi naravnimi materiali in občutek za stabilnost.
Najpomembneje pa je, da smo negovali medvrstniško sodelovanje. Dejavnost smo zaključili s
športom, in sicer z naravnimi oblikami gibanja in preskakovanjem naravnih ovir.

Učenci z učiteljico Natašo Javornik s podružnica Gradišče na Kozjaku

Dostopnost