Ukinitev nekaterih Covid ukrepov

Spoštovani starši, dragi učenci!

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

  • opušča se ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT),
  • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje. Ti ukrepi so:

  • higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov): ukrepi se izvajajo enako kot do sedaj,
  • vzdrževanje varnostne razdalje,
  • uporaba zaščitnih mask: učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjema je izvajanje športnih aktivnosti in pouka športa) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ne uporablja zaščitne maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 m.

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela tudi odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK). Ta odlok velja od sobote, 19. 2. 2022, dalje.