Trajnostna mobilnost

V šolskem letu 2020 / 2021 so se za projekt trajnostna mobilnost odločili otroci drugega starostnega obdobja v enoti Selnica ob Dravi.

Cilji projekta so:

  • Spreminjanje potovalnih navad,
  • zmanjševane motoriziranega prometa v okolici vrtca,
  • zmanjšane okoljskih obremenitev,
  • spodbujanje gibanja otrok krepitvi njihovega zdravja,
  • odpravi nevarnega parkiranja avtomobilov in gneči v jutranjih urah ob dostavi otrok v vrtec.

Želimo se pridružiti številnim iniciativam po vsej Evropi, katerih cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih negativnih okoljskih vplivov prometa na okolje.

Namen projekta je:

  • Spoznavanje prometnih pravil in varne poti v vrtec,
  • spoznavanje škodljivega vpliva avtomobilov na okolje,
  • iskanje skupnih rešitev,
  • igra beli zajček, ki se izvede v tednu mobilnosti.

         

Dostopnost