SOS – pomoč

Kam po pomoč in informacije v primeru stiske, osamljenosti, nasilja (spolnega, psihičnega, fizičnega …)?

Organizacije in osebe:
Starši ali drugi zaupniki (drugi sorodniki in prijatelji, če le-ti niso povzročitelji stisk).
Učitelji, razredniki, svetovalni delavci (pišite nam na mail, naslove najdete tukaj; pokličemo vas, da se pogovorimo).
Zdravstvene ustanove, klic v sili 112.
Krizni center za mlade.
Center za socialno delo.
Policijska postaja (113).

altalt

Zaupni telefoni:

 • Enotna brezplačna kontaktna številka za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.
 • TOM-telefon: 116 111 ( vsak dan med 12. in 20. uro)
 • Svetovalnica za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogoča pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.
 • Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26
  vsak dan od 16. do 20. ure.
 • Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.
 • Telefon Samarijan, Sopotnik: 116 123 dosegljiva 24 ur na dan.
 • Telefon Petra Klepca za pomoč otrokom z izkušnjo nasilja: 080 1552 dosegljiva 24 ur na dan.
 • Društvo SOS-telefon: 080 1155 (od 12.-18. ure), tudi po telefonu ali video klicu na 031 699 333 od 9.-15. ure, lahko jim tudi pišete drustvo-sos@drustvo-sos.si.
 • Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

altaltalt

Splet:
www.med.over.net
www.tosemjaz.net

Vsem učencem oziroma učenkam, ki se znajdete v kakršnihkoli težavah, stiskah ali neprijetnih situacijah in sami ne najdete ustrezne rešitve zanje, vam je na voljo tudi šolski SOS-elektronski naslov sos.selnica@gmail.com.

Pošto bova brali in nanjo odgovarjali svetovalni delavki Hermina Ladinek in Katja Repolusk.