Šolske olimpijske igre 2021

 

SEZNAM DONATORJEV IN SPONZORJEV

 

Osnovna šola Selnica ob Dravi je Šolske olimpijske igre prvič organizirala leta 1996, ko so Poletne olimpijske igre potekale v Atlanti, Georgia, ZDA. Od takrat ohranjamo tradicijo vsakič, ko potekajo poletne olimpijske igre.

Glavni cilj Šolskih olimpijskih iger je vzgajati otroke in mlade s pomočjo športa in jim med poukom, po pouku in v okviru dni dejavnosti omogočati čim več priložnosti raznovrstnega gibanja, ob tem pa graditi miren in boljši svet v olimpijskem duhu, brez diskriminacije, z medsebojnim razumevanjem v duhu prijateljstva in fair playa ter seveda približati razumevanje in sprejemanje pojmov, kot so drugačnost, solidarnost, športni bonton, športna kultura, tekmovalnost, športni duh, športne vrednote …

Drugi cilji:

  • izobraževanje za trajnostni razvoj, vseživljenjsko učenje,
  • krepitev državljanske zavesti in spoznavanje slovenskih olimpijcev,
  • vzgajanje za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje,
  • (mednarodno) povezovanje in sodelovanje,
  • krepitev znanj o varnem okolju, zdravju,
  • razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih in kulturne dediščine.