Razširjeni program – Rap

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok za šolsko leto 2020/21

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje (WHO). Je osnovna pravica vsakega posameznika, od katere je odvisna kakovost njegovega življenja. Redna telesna dejavnost, zdravo prehranjevanje, varno okolje in preventivno ravnanje so ključni dejavniki, ki med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje ter dolgoročno krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem.

Cilji področja:  

 • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
 • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
 • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Področje vsebuje tri sklope in naslednje vsebine:

 1. Gibanje 
 • Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
 • gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
 • korektivna vadba
 • ustvarjanje z gibanjem
 1. Hrana in prehranjevanje 
 • Zdrav in uravnotežen jedilnik
 • higiena
 • označevanje živil k
 • kultura prehranjevanja
 • različni načini prehranjevanja
 1. Zdravje in varnost 
 • Telesno in duševno zdravje ter počitek
 • Moje zdravo okolje: dom, šola, …, Zemlja
 • Skrb za lastno varnost in varnost drugih
 • kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
 • varna mobilnost
 • preprečevanje odvisnosti
 • preprečevanje različnih oblik nasilja
 • zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa.
Štev. Dejavnost Izvajalec Razred Urnik (čas)
1. Joga in energijska vadba za otroke Jitka Štumper 1.–6. torek, 7.30–8.15
2. ABC športa Jitka Štumper 1. petek, 7.30–8.15
3 ABC športa Jitka Štumper 2.–3. sreda, 7.30–8.15
4. ABC športa Jitka Štumper 4.–6. sreda, 12.55–13.40
5. Zmorem več – odbojka Jitka Štumper 3.–4. torek, 12.55–13.40
6. Zmorem več – odbojka Jitka Štumper 5.–7. četrtek, 13.45–14.30
7. Nogomet Andrej Viher 3. četrtek, 7.30–8.15
8. Nogomet Andrej Viher 4.–5. petek, 12.55–13.40
9. Nogomet Andrej Viher 6.–9. sreda, 12.55–13.40
10. Sproščanje Marinka Šober 1.–7. torek, 12.55–13.40
11. Ustvarjanje z gibanjem – ples Barbara Bedjanič 3.–5. sreda, 12.55–13.40
12. Ples Maja Kosmačin 2. sreda, 7.30–8.15
13. Vem, kaj jem Urška Breznik 3.–9. petek, 12.55–14.30
14. Varna pot vsepovsod Urška Breznik 4.–7. torek, 12.55–14.30
15. Namizni tenis Uroš Ozmec 2.–4. torek, 13.45–14.30
16. Namizni tenis Uroš Ozmec 5.–7. petek, 12.55–13.40
17. Šah Uroš Ozmec 2.–5. petek, 13.45–14.30
18. Šah Uroš Ozmec 6.–9. četrtek, 7.30–8.15
19. Ustvarjalnica Ksenija Tripkovič 6.–9. sreda, 12.55–13.40
20. Varnost in zdravje Anja Gošnak 6.–9. četrtek, 12.55–13.40
21.  Jutranja telovadba Damjana Očko Sv. Duh petek, 6.45–7.30
22.  Gibanje za zdravje Viktorija Pupaher Sv. Duh ponedeljek, 6.45–7.30
23. Folklora Nataša Javornik Gradišče ponedeljek, 1. in 2. ura (na 14 dni)