Ne hodite zdoma, ostajajte med stenami svojih toplih knjig!

MARKO KRAVOS: osebno, ker smo si v teh dneh tako preveč vsaksebi.

Značke moje, znaki in črke v knjigi našega društva!

Tu sem:

kot živ, kot zdrav,

precej gol, precej sam

in zelo svoj.

Naj bo tako tudi vam,

kot vrnitev v rodni dom.

Danes sem nagovoril hrib za hišo.

Nadeva si zeleno srajco in si domišlja,

da ga ne bo tako zlepa pobralo.

Kar naj si misli! Jaz sem obstojnejši.

Z vsakim vlaknom mene kot zaimka

sem in bom obvisel v zraku:

globoko spodaj telo in ob njem ime.

Kaj zato, bom pač poslej živa meglica,

ljubezen podnebna! Velik kot vonjava,

in s tega zornega polja mi bo Zemlja

ličinka na vesoljnem nihalu

med votlino, ki je resonančna

in oblino, ki mi zapeljivo miga.

Tako. Iz takega bi rad še kdaj zgnetel besedo,

jo kot prt zložil v knjigo. In bi se dal prebirati

in se bratil z očmi in jeziki vseh časov do kraja

vseh krajev.

In bodi danes ta nagovor prvi zlog te neznanske besede za čas, ko nas je novo nevidno čudo,

korona virus, vrglo iz tira in nam narekuje ceniti prostost in trenutek.

Čas, ko tudi predsedniški naziv postaja anahronistična lupina.

Čivknil sem vam kot pišče, ko se izlušči iz jajca.

In zdaj še kot petelin:

NE HODITE ZDOMA, ostajajte med stenami svojih toplih knjig!

Marko Kravos,
predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS

Dostopnost