Izpis iz vrtca zaradi vpisa v šolo

Spoštovani starši.

Preden gre otrok v šolo oziroma neha obiskovati vrtec zaradi vpisa v šolo, ga je potrebno izpisati iz vrtca. Otroka je potrebno izpisati najkasneje 7 dni pred izstopom iz vrtca osebno v tajništvu, kjer izpolnite izpisno izjavo.

Če imate v vrtcu dva otroka, ne pozabite sporočiti spremembe pri CSD-ju, kjer imate izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca. To je potrebno narediti najkasneje v 8 dneh od izpisa starejšega otroka. Če spremembe ne uredite pravočasno, se lahko zgodi, da boste morali za mlajšega otroka plačati polno oskrbnino, saj vam dosedanja odločba z všolanjem starejšega otroka preneha veljati.

Vodstvo vrtca