Bralne značke

»Kdor bere, tudi misli. Kdor misli, bere.”

(B. Švigelj)

Vsi učenci šole (1.–9. razred) bodo brali za Prežihovo bralno značkovsebino prebranih knjig pa pripovedovali razrednim učiteljicam, učiteljicam v OPB, učiteljicam slovenščine in/ali šolski knjižničarki. Učenci 4.–9. razreda, ki bodo prebrali predpisano število knjig (1.–3. razred: 3 knjige, 4.–6. razred: 4 knjige, 7.–9. razred: 5 knjig), bodo 7. junija povabljeni na bralno noč v šoli – “Ker sem bral, bom v šoli spal.”  

Od oktobra 2018 do aprila 2019 bo za učence 1.-5. razreda potekala EKO bralna značka, katere vodja je učiteljica Eva Hriberšek. Vsebino prebranih knjig bodo učenci prikazali z izdelkom ali risbo.

K branju za bralno značko bodo povabljeni tudi starši in delavci zavoda, delavci se bodo družili še na bralnih klubih.

Individualni bralni projekti bodo potekali v okviru posameznih razredov.

 

         “Tisti, ki se ga knjiga res dotakne, nikoli ne bo pozabil na občutke veselja, premišljevanja,
razumevanja, sprejemanja prebranega. In že otrok ve, da s knjigo nikoli nismo osamljeni,
kajti svetovi, realni ali izmišljeni, v katere vstopamo, kadar odpremo platnice, so čudoviti.
Knjige so most do spoznavanja drugih in drugačnih ljudi, pa tudi do vseh znanstvenih disciplin,
so torej most do znanja. Bralec bo vedno znal poiskati prave in pravilne odgovore,
ker se v branju skriva čarovnija razumevanja vsega.”


(Dragica Haramija, predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS)