Svetovni dan zavedanja o avtizmu

2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu. Pomembno je, da ozavestimo otroke in mladostnike, da so v njihovi sredini vrstniki, ki potrebujejo ne le prilagojen način učenja, temveč tudi prilagojen način druženja z vrstniki, saj se le srečen in sprejet otrok lahko tudi uspešno uči. Želimo prebuditi zavedanje, da si otroci z avtizmom želijo družbe vrstnikov enako močno, kot vsi otroci, le da včasih ne vedo, kako se naj vključijo mednje. Zato potrebujejo pomoč odraslih in vrstnikov. 

Če želimo, da bodo vrstniki zmogli in znali pomagati otroku z avtizmom, jih moramo naučiti, kako. Zato potrebujejo vpogled v svet otroka z avtizmom. Takšen vpogled pa lahko učenci dobijo tudi z branjem knjig, ki naslavljajo avtizem ,in seveda preko kvalitetnega pogovora z odraslimi po branju knjige.  

V mesecu aprilu so na naši šoli potekale inkluzivne delavnice od 1. do 3. razreda, ki so jih izvajale svetovalne delavke. Prebirali smo knjigo Kako je biti jaz?, se pogovarjali kako bi bilo, če bi se nam pridružil Jure, otrok z Aspergerjevim sindromom – oblika avtizma, vseživljenjsko stanje, ki se kaže v tem, kako posameznik razume svet okoli sebe, procesira informacije in vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi. Učenci pa so po pogovoru o prebrani slikanici izdelali plakat, iz katerega lahko razberemo, kaj otroka z avtizmom moti in kako mu bi lahko v razredu pomagali.  

Učenci so imeli veliko vprašanj, vendar so se strinjali, da bi Jureta z veseljem sprejeli v razred.  

Plakat bomo izobesili na hodniku šole, da si ga lahko ogledajo tudi starši in starejši učenci.  

Več o avtizmu lahko preberete na povezavi: https://www.zveza-avtizem.eu/kontakt/

 
Jerneja Lisjak, inkluzivna pedagoginja