10. december – svetovni dan človekovih pravic

10. decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan je bila leta 1948  v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. Ta predstavlja skupno željo vseh ljudstev in narodov, da bi vsi organi družbe in posamezniki priznali in razvijali spoštovanje človekovih pravic. Poleg deklaracije o človekovih pravicah so pravice vseh ljudi, ki veljajo ne glede na spol, starost, raso, versko prepričanje …, zapisane še v Ustavi Republike Slovenije in Konvenciji o otrokovih pravicah.

A čeprav so pravice vseh ljudi določene z zakoni in s predpisi, se kršitve le-teh žal dogajajo vsakodnevno. Zato je nadvse pomembno, da ljudje poznamo svoje pravice in pravice drugih ljudi, da jih lahko uveljavljamo in ob kršitvah tudi ustrezno ukrepamo – tako zase kot za druge. Predvsem pa je pomembno, da si večkrat zastavimo vprašanje, kaj lahko sami storimo za spoštovanje človekovih pravic, in da jih ne kršimo.

Naj svetovni dan človekovih pravic ne bo v ospredju le enkrat letno, temveč naj bo naša vsakodnevna vrednota.

O tem in na tak način smo razmišljali tudi učenci in delavci naše šole.