Vpis v srednjo šolo 2020/21

Spoštovani devetošolci, spoštovani starši,
20. 4. 2020 je MIZŠ objavilo novi rokovnik vpisa v srednje šole.
  • Datum oddaje vpisnih vlog je 11. 5. 2020.
  • Naslednji pomemben datum je 20. 5. 2020. Takrat bodo srednje šole na svojih spletnih straneh objavile stanje prijav za vpis, v svetovalno službo srednjih šol pa boste lahko poklicali, na katerem mestu ste glede na ocene v 7. in 8. razredu. O stanju prijav boste obveščeni tudi na naši spletni strani.
  • Do 16. 6. 2020 do 14. ure boste imeli možnost, da svojo prijavo prenesete na drugo šolo ali v drug program, če boste videli, da boste na prvotno izbrani šoli imeli manjše možnosti za uspešen vpis ali če si boste glede vpisa morda premislili. Da bi se izognili fizičnemu stiku, MIZŠ svetuje, da prenos prijave opravite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer boste imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki v srednji šoli ureja vpis, posredujete fotografirano/skenirano izjavo s podpisom kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da svetovalni delavec v vašem imenu odjavi kandidata iz prvotnega programa in posreduje prijavnico v drug program, kamor želi kandidat prijavo prenesti.
  • V programih, za katere so zahtevani posebni pogoji opravljanja preizkusov nadarjenosti in preizkusov v marcu niso izvedli, bodo preizkusi potekali med 1.-6. 6. 2020 Ali ste preizkus uspešno opravili, vas bodo srednje šole obvestile do 10. 6. 2020. Ne glede na tako pozen datum opravljanja preizkusov se morajo vpisne pole oddati do 11. 5. 2020.
  • Do 24. 6. 2020 boste s strani srednjih šol prejeli povabilo na vpis (kdaj se boste oglasili na šoli in prinesli vsa potrebna dokazila – zaključna spričevala 7., 8. in 9. r. in morebitna druga potrebna dokazila).
  • Do 26. 6. 2020 bo s strani MIZŠ znano, v katerih izobraževalnih programih bo omejitev vpisa (če je v nek program prijavljenih preveč kandidatov) in katerim programom bodo odobrili dodatna vpisna mesta.
  • Vpis v 1. krogu bo potekal med 30. 6. in 6. 7. 2020. Takrat boste že vedeli, ali ste sprejeti v 1. krogu, ali pa boste kandidirali v 2. krog (napisali boste do 10 srednješolskih programov, v katere bi se radi vpisali, sprejeti pa boste v program, za katerega boste imeli dovolj točk).
  • Vpis v 2. krog bo potekal do 16. 7. 2020, do konca meseca avgusta pa še v preostale programe, če v 2. krogu ne boste sprejeti.
  • NOVO POMEMBNO OBVESTILO GLEDE OMEJITEV VPISA: Dne 13. 5. 2020 smo s strani MIZŠ prejeli novo okrožnico glede omejitev vpisa v srednje šole. Učenci se bodo še vedno vpisovali po merilih zaključnih ocen obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda, s čimer učenci  lahko zberejo 175 točk. Če je na spodnji meji razvrščenih več kandidatov z istim številom točk glede na ocene obveznih predmetov, se je pri vpisu v preteklih letih upošteval NPZ. Ker se letošnje leto NPZ ni izvajal, nova okrožnica določa, da se namesto točk, ki bi jih sicer učenci dobili na NPZ, kot dodatno merilo izbora upoštevajo zaključene ocene pri MAT, SLJ in TJA, kar skupno predstavlja 45 točk. Več si lahko preberete tudi na spletni strani MIZŠ in okrožnici, ki jo prilagam v priponki. 
Za vse dodatne informacije mi lahko pišete na e-naslov katja.repolusk@os-selnica.si.
Vse dobro vam želim in stiskam pesti, da se pred koncem šolskega leta še srečamo v živo.
Psihologinja Katja