Svetovni dan otroka

Dragi učenci,
vabimo vas k sodelovanju pri ozaveščanju o otrokovih pravicah – projekt Varuha človekovih pravic Republike Slovenije z naslovom »Če vidiš krivice, uporabi pravice«.
Svetovni dan otrok, ki ga po vsem svetu obeležujemo 20. novembra, je zaradi pandemije koronavirusne bolezni in njenih posledic letos še bolj v ospredju. Tako predstavlja posebno priložnost, da postavimo otrokove pravice v ospredje.
S pomočjo projekta, ki nosi naslov »Če vidiš krivice, uporabi pravice«, pa ne želimo le informirati, temveč otroke in mlade opolnomočiti, da se obrnete na Varuha človekovih pravic, ko menite, da so vam kršene vaše pravice v šoli ali s strani drugih javnih institucij. S projektom želimo krepiti zavest, da otroci niste le objekt pravic, ampak lahko tudi dejavno prispevate k njihovemu uresničevanju.