Razširjeni program – Rap

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok za šolsko leto 2018/2019

V šolskem letu 2018/19 ne bo več možno izvajati programa Zdrav življenjski slog, ki je omogočal učencem dodatne ure športa.

Naša šola je med izbranimi šolami, ki bodo v šol. letu 2018/19 preizkušale nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Uresničevali bomo naslednje cilje:

  • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
  • izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi in varno ter odgovorno ravnanje v okolju;
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

V sklopu tega programa moramo učencem omogočiti 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur obveznega in razširjenega programa. Pripravili smo preglednico, ki prikazuje dejavnosti RaP po posameznih razredih. Dejavnosti bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim. Naš cilj bo, da poleg osnovnih motoričnih spretnosti in ustvarjanja z gibanjem, kar bomo razvijali z učenci nižjih razredov, posvetimo precej časa tudi korektivni vadbi in gibanju za dobro počutje, umiritev in sprostitev.

Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo. Izvajale se bodo v času podaljšanega bivanja, pred in po pouku (odvisno od posameznih razredov in urnika).