PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU V NAŠEM VRTCU

Letos smo se v skupinah 1. starostnega obdobja in v skupini Žogice odločili, da se pridružimo programu Zdravje v vrtcu, ki je pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktiven že od leta 2006.

Program promovira zdravje in je usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje otrok v vrtčevskem okolju in izven njega. V okviru programa se organizira tudi izobraževanja za vzgojitelje in ostale strokovne delavce, ki nudijo strokovno podprte vsebine, povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ. (Pridobljeno s https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-program)

V vrtcu je skrb za zdravje in pridobivanje zdravstveno-higienski navad vključeno v področje narave. Ker pa je pojem zdravja mnogo širši, se tesno prepleta s skrbjo za dobro počutje, optimalen gibalni razvoj otrok, krepitev njihovih socialno-čustvenih kompetenc, z vključevanjem medgeneracijskega sodelovanja in učenja … Mnogo povezav z zdravjem strokovni delavci v vrtcu najdemo tudi v ostalih področjih Kurikula, ki se med seboj prepletajo, in nenazanje v sami dnevni rutini.

Letošnje leto nas je s skrbjo za zdravje še posebej zaznamovalo, saj nas je epidemija koronavirusa soočila z doslej neznano razsežnostjo bolezni in nas nagovorila h globljemu razmisleku o skrbi in odgovornosti za zdravje, ki je postala naša skupna naloga tudi v vrtcu. Le-to so po vrnitvi v vrtec vzeli resno tudi najmlajši otroci med nami, predvsem s skrbnim umivanjem rok, ki so se ga naučili tudi s pomočjo filmčka ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE, ki si ga lahko ogledate tukaj.  

Seveda pa smo že od prvih jesenskih dni v vrtcu v povezavi z zdravjem v vrtcu počeli marsikaj zanimivega in poučnega. Z zdravjem so bile povezane tudi številne skupne dejavnosti v okviru posebnih dnevov in tednov v vrtcu ter dejavnosti, ki smo jih izvedli v sodelovanju s starši in starimi starši: MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE – ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO, SIMBIOZA GIBA 2019, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK ter DELAVNICE IN DRUŽENJE Z DEDKI IN BABICAMI. Številne vsebine, povezane z zdravjem, pa smo objavili tudi v rubriki VRTEC NA DALJAVO, ki smo jo v pomoč staršem vzpostavili na naši spletni strani v času, ko smo morali biti zaradi epidemije doma.

Še posebej aktivni so bili pri Bibah, Smehcih in Žogicah.

Pri Bibah se je ena izmed številnih dejavnosti, povezanih z zdravjem, imenovala KAPLJICE … POT OD UMIVALNICE. Že v septembru so spoznali kapljico, ki je predstavljala vodo. Izrezali so nekaj kapljic ter jih ob prisotnosti otrok položili na tla tako, da so jim kazale pot iz igralnice v umivalnico, vse do umivalnika. Pri umivalniku so na steklo prilepili še zadnjo kapljico, kateri so dodali migajoče oči. Ta jih je od takrat naprej vedno opazovala pri umivanju rok in ust. Veliko otrok se je želelo kapljice dotakniti. Hitro so ugotovili, da se je bodo lahko dotaknili, ko bodo njihove roke čiste. Čez čas so k umivalniku dodali še slikovni material za uporabo mila ter prikaz pravilnega čiščenja rok. Otroci so se navajali na uporabo ene papirnate brisače, samostojno umivanje in brisanje rok ter ust. Ob koncu šolskega leta po končanem opravilu skoraj vsi otroci samodejno odnesejo papirnato brisačo v koš za smeti in tudi pridejo samostojno v kopalnico.

Poleg tega so pri Bibah v okviru projekta Zdravje v vrtcu izvedli še naslednje dejavnosti: sodelovanje v likovnem natečaju KDO IN KJE SEM TER KAM GREM? (spoznavanje in izražanje lastne identitete), NAGAJIVI MEDVEDI (spoznavanje svojega telesa, delov telesa in gibalnih zmožnosti), PIŠČANČEK PIK (spoznavanje čustev), ZELO LAČNA BIBA (pomen zdrave prehrane za naše telo) in »GOZD« V IGRALNICI (spoznavanje naravnih materialov in ustvarjalna igra z njimi).

Pri Smehcih so za zdrav način življenja skrbeli z GIBALNIMI MINUTKAMI. Trudili so se vsak dan vsaj 5 minut nameniti razgibavanju. Začeli so z najbolj osnovnimi vajami za razgibavanje, pri čemer so bili pozorni na to, da si vaje sledijo v zaporedju od glave navzdol k nogam. Otroci so sprva potrebovali veliko individualne pomoči. Zato so izbrano zaporedje vaj ponavljali nekaj dni ali celo tednov zapored, da so otroci čutili ponos ob samostojni izvedbi vaj. Zanimivo je bilo, kako dobro so si zapomnili zaporedje vaj in sami opominjali, katera vaja sledi. Še uspešnejša so bila razgibavanja, kadar so vajam dodali zgodbo. Zelo radi so se razgibavali ob knjigi E. Carle: Od glave do peta. Otroci so kar sami kazali na knjigo in izražali željo, da bi se ob njej razgibali. Razgibavanje Od glave do peta so nadgradili še z istoimensko glasbo in na ta način so se razgibavali kar cel mesec. Razgibali so se tudi ob petju pesmi Pri nas pa hiško zidamo. Včasih so gibalne minutke potekale tudi s športnimi rekviziti in nalogami. Tovrstne gibalne minutke so bile večinoma sestavljene iz mini poligonov (hoja iz obroča v obroč, plazenje skozi tunel, hoja po čutni potki). Posluževali so se tudi lepilnega traku, ki so ga prilepili na tla, nato pa so otroci opravljali naloge (hoja po črti, med črtama, preskok črte, lazenje po njej ipd.). Ena izmed oblik gibalnih minutk so bile tudi glasbeno-didaktične igre (npr. čebele letajo s cveta na cvet). Na pomembnost gibanja pa jih je opozarjal tudi izobešen semafor zdravja.

Ostale dejavnosti in tematski sklopi pri Smehcih, povezani z zdravjem, so bili: JUTRANJI POZDRAV – IGRA V KROGU (skrb za dobro počutje), ZELO LAČNA GOSENICA (pomen zdrave prehrane), OBLAČILA (skrb za zdravje) in ČUSTVA (spoznavanje in izražanje čustev).

Pri Žogicah so si sami pripravili GROZDNI ČAJ IN BEZGOV SOK. V jesenskem času so si na sprehodih ogledovali vrtove in sadovnjake v bližini vrtca in  prepoznavali različno sadje in zelenjavo. Obiskali so tudi starejšega gospoda in gospo, ki sta jim prijazno ponudila domače grozdje. Z otroki so imeli tudi pravo trgatev grozdja. Pred izvedbo so se pogovorili, kaj vse potrebujemo za trgatev in zakaj vse lahko uporabljamo grozdje. Otroci so najpogosteje odgovorili, da grozdje lahko jemo. Nekaj jih je povedalo, da ati iz grozdja naredi vino. Ugotovili so, kako nastanejo rozine, sami pa so se odločili, da naredijo grozdni čaj. Na trgatev so se odpravili s košarami. Gospod jim je pokazal, kako trgati grozdje. Opozoril jih je na previdnost, saj so na sladkih grozdnih jagodah pogosto prisotne čebele in ose. Prav vsi otroci so lahko trgali grozdje, večina od njih je to počela prvič. Ob koncu sta jih gostitelja postregla z domačim grozdnim sokom. V igralnici so jagode potrgali s pecljev, jih oprali ter si iz njih skuhali čaj.  V pomladnem času pa so spoznali in nabirali še bezeg. Del nabranega bezgovega cvetja so posušili za čaj, iz drugih cvetov pa so izdelali sok. Prav vse izdelke so v vrtcu tudi preizkusili. Tako so otroci spoznali, kako lahko doma predelujemo grozdje in bezeg ter dobimo izdelke, ki so kvalitetnejši in bolj zdravi kot tisti, ki jih kupimo v trgovini.

V skupini Žogice so bile zdravju posvečene tudi dejavnosti: VADBENA URA NA JABOLČNI POTI (pomen gibanja in uživanja sadja za zdrav razvoj), PRAVLJICA Z NASLOVOM: NE LIŽI TE KNJIGE, OGLED LUTKOVNEGA FILMA (pomen osebne higiene za zdravje in dobro počutje), AVTORSKA LUTKOVNA PREDSTAVA Z NASLOVOM: AH, TI VIRUSI (pomen uživanja raznolike hrane za zdravje).

To je bilo nekaj letošnjih utrinkov zdravja v našem vrtcu. Ker je zdravje tako neprecenljivo, idej za dejavnost pa imamo še zelo veliko, smo se v odločili, da se v prihodnjem šolskem letu priključimo programu Zdravje v vrtcu prav v vseh skupinah.

Pripravila: Ladislava Milošević